سناریو طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک چیست؟ 

  طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک به گونه ای است که تمام مشتریان این سازه را به عنوان یک تیر در نظر می گیرند و دو هدف را نشانه می زنند. فلاشینگ نما پوشش فلزی است که بر روی سطح خارجی دیواره های ساختمان جهت محافظت از ساختمان در برابر تغییرات آب و هوایی اجرا … ادامه خواندن سناریو طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک چیست؟