سناریو طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک چیست؟ 

  طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک به گونه ای است که تمام مشتریان این سازه را به عنوان یک تیر … ادامه خواندن سناریو طراحی فلاشینگ در مجموعه متارک چیست؟