پروژه نمونه ۲

تاریخ اجرا: مرداد ۹۹
محل پروژه: سعادت آباد
نام کارفرما: مهندس حامد حسین پور

متارک دنیای فلز است، ما کارمان را از دوردست‌ها پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند و هر خواننده‌ای را مجذوب خود می‌کنند. آن دوردست‌ها دهکده‌ای از نگارش صحیح و بی‌بدیع در ساحل اقیانوس متن‌های پر التهاب است که به خوانندگانی که به آن‌جا سفر می‌کنند لذت تجربه‌ای آرامش‌بخش را هدیه می‌دهد.

مراحل ساخت