همه چیز از یک جرقه شروع شد…

متارک دنیای فلز است، ما کارمان را از دوردست‌ها آغاز کردیم. پشت کوه‌هایی از کلمات، جمله‌های درخشانی زندگی می‌کنند که به هر موضوعی جان می‌بخشند و هر خواننده‌ای را مجذوب خود می‌کنند. آن دوردست‌ها دهکده‌ای از نگارش صحیح و بی‌بدیع در ساحل اقیانوس متن‌های پر التهاب است که به خوانندگانی که به آن‌جا سفر می‌کنند لذت تجربه‌ای آرامش‌بخش را هدیه می‌دهد

تیم متارک

محمد هادی دهقانی

محمد هادی دهقانی

بنیان‌گذار و مدیرعامل

محمد هادی دهقانی

محمد هادی دهقانی

بنیان‌گذار و مدیرعامل

محمد هادی دهقانی

محمد هادی دهقانی

بنیان‌گذار و مدیرعامل